RATTAPHUMPOLICE STATION ๐๗๔-๓๘๙๑๑๖/๐๗๔-๓๘๘๐๑๙  Email:rattaphumpolice.sk@hotmail.comร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน ออนไลน์


****************************************

พระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานีตำรวจภูธรรัตภูมิ
ข้อมูลท้องถิ่น
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

ร่วมลงนามถวายพระพร
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พระนิรันตราย

พ.ต.อ.สุชาติ   อัสวจินดารัตน์
ผกก.สภ.รัตภูมิ จว.สงขลา

   
สถานีตำรวจภูธรรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ได้รับการดัคเลือกเป็นสถานีตำรวจดีเด่น ตามโครงการพัฒนาสถานี
ตำรวจเพื่อประชาชน ของตำรวจภูธรภาค ๙ ประจำปี ๒๕๕๕ และ๒๕๕๖

เตือนภัยแก๊งอาชญากรรม
คำแนะนำในการไปติดต่อสถานีตำรวจ
ผู้จัดทำเว็บไซต
e - cop police 9
ตำรวจดีเด่นในรอบ ๖ เดือน


ร.ต.ต.ไพศาล  ถิระผลิกะ
รอง สวป.สภ.รัตภูมิ
ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานดีเด่น


ด.ต.จรัส  รามชัยเดช
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตภูมิ
ด้านการควบคุมและจัดการจราจร


ด.ต.สมศักดิ์  คงเจริญ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตภูมิ
ด้านอำนวยความยุติธรรมทางอาญา


ด.ต.ดนอาลีน  แหละหละ
ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.รัตภูมิ
ด้านการบริการทั่วไป


ร.ต.ต.สุวิทย์  คล้ายแก้ว
รอง สว. (ป) สภ.รัตภูมิ
ด้านการรักษาความปลอดภัย

                                               ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของหน่วย                                                              ผกก.สภ.รัตภูมิ ประชุม ศปก.ฯ

พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ จันทรอาภา ผกก.สภ.รัตภูมิ เรียกนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร หน.สายตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม ศปก.ฯ วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ กำชับนโยบายการปฏิบัติงาน และหน้าที่ผู้ดูแลในระดับหัวหน้างาน ณ ห้อง ศปก.ฯ สภ.รัตภูมิ
เมื่อ ๒๕ ก.พ.๕๗
        คลิกดูภาพเพิ่มเติม


แจ้งเบาะแสคดี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการต่าง ๆ
 ผกก.สภ.รัตภูมิ ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด
พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ จันทรอาภา ผกก.สภ.รัตภูมิ เรียกประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด เนื่องในวาระเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ แนะนำตัว ทำความรู้จักกับข้าราชการตำรวจในสังกัด พร้อมมอบ นโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุมสภ.รัตภูมิ
เมื่อ ๑๓ ก.พ.๕๗
      คลิกดูภาพเพิ่มเติมตร.สภ.รัตภูมิ ตั้งแถวส่ง รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง เดินทางไปรับตำแหน่ง
ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.รัตภูมิ แสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.เอนก ศรีคำอ้าย อดีต ผกก.สภ.รัตภูมิ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง และ ตั้งแถวส่ง เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่ง   ณ หน้าสำนักงาน สภ.รัตภูมิ เมื่อ ๘ ก.พ.๕๗
       คลิกดูภาพเพิ่มเติม
 ตร.สภ.รัตภูมิ ตั้งแถวรับ ผกก.สภ.รัตภูมิ คนใหม่....
พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ จันทรอาภา ผกก.สภ.รัตภูมิ ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยมี พ.ต.ท.อุทัย วัตตธรรม รอง.ผกก.ป.สภ.ฯ, พ.ต.ท.สมเกียรติ โอสถาพันธุ์ รอง ผกก.สส.สภ.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ตั้งแถวรับ ณ หน้าสำนักงาน สภ.รัตภูมิ เมื่อ ๖ ก.พ.๕๗
   คลิกดูภาพเพิ่มเติม
คลิกดูภาพกิจกรรมอื่น ๆ
******************************************************************************************

   จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counters

ตั้งแต่ 27 ต.ค.53

สถานีตำรวจภูธรรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ตั้งอยู่ถนนยนตรการกำธร 276 ม .1 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จว.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90180
พันตำรวจเอกเอนก ศรีคำอ้าย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตภูมิ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์
  
074-388019 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 081-9902318 หากท่านมีปัญหา ข้อขัดข้องหรือ มีข้อแนะนำในการ ปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในสังกัดสถานีตำรวจภูธรรัตภูมิ ได้โปรดแจ้งตามหมายเลขติดต่อดังกล่าว 
หรือ
E-MAIL ที่ rattaphumpoli
ce.sk@hotmail.com ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง